Telefon: 724 004 893 | E-mail: info@energiefengshui.cz |

Pojem FENG SHUI se přiřadil k pojmům tak známým, že nikoho ani nenapadne jej překládat. Většina lidí západní civilizace, kteří se byť jen okrajově zajímají o teorie Východu vědí, že se pod tímto názvem skrývá povídání o prostoru.

Rozdíl mezi FENG SHUI a FENG REN SHUIPovídání o prostoru tvoří pouhou jednu třetinu FENG REN SHUI, jednu třetinu by mělo tvořit povídání o čase a jedna třetina FENG REN SHUI by se měla zabývat člověkem.

Už samotný překlad slov nás ujišťuje, že se nevydáváme do neznáma. „FENG“ není ničím jiným než někdy kamarádem, jindy rošťákem „větrem“ (čas), „SHUI“ značí naši starou známou pozemskou „vodu“ (prostor),  „REN“ – člověk (my ho známe například z výrazu REN SHEN – ženšen, léčivý kořen, vypadající jako člověk). Ne, že by vítr a voda nemohly přinášet nebezpečí, ale toto nebezpečí alespoň umíme pojmenovat, přece jenom máme alespoň nějakou možnost obrany, ochrany.

FENG REN SHUI nelze praktikovat bez základních znalostí vztahů, které ozřejmuje čínská kosmologie. Pokud se zaměříme jenom na prostor, jak se to dnes bohužel děje, stane se nám něco podobného, jako by lékař očař „léčil“ pouze oko a naprosto ho nezajímalo, co se děje v těle. To, že pacient může slepnout kvůli rozvinuté cukrovce ho ponechá ledově klidným, pro něho bude důležité kapat pravidelně do očí lék, který jim podle jeho názoru uleví. Inzulín, který by mohl cukrovku stabilizovat a tím i skutečně očím pomoci, pacientovi samozřejmě nepodá, ten se přece do očí nekape, nemá tedy s nimi nic společného.

A stejnou chybu děláme my, pokud se vrhneme na chytré knížky o FENG SHUI a začneme „opravovat“ prostor bez přísné návaznosti na stávající čas a konkrétní obyvatele. FENG SHUI je nauka o rozpojení těla a duše a my velmi pravděpodobně usilujeme o pravý opak. Měli bychom myslet na to, že i  původní FENG SHUI bylo daleko širší, než najdeme v běžné dnešní literatuře, například zcela se vynechávají první dvě rozhraní prostoru – kůži a oděv, velmi málo se pracuje s posledním rozhraním prostoru – s horizontem. Výsledkem je pak nejisté přešlapování, zkoušení, závěry, které mohou vést i k propuknutí či prohloubení problémů vztahů či nemocí.