Telefon: 724 004 893 | E-mail: info@energiefengshui.cz |

Dřevěná energie jara je aktivní síla, která dává podnět k akci po zimním spánku. V přírodě můžeme pozorovat jak se vše probouzí a není tomu jinak i u lidí. Tato energie nás pohání k novým začátkům a k aktivitě.

Energie Dřeva je nejprudší energií v cyklu energií času. Je průrazná a agresivní. Je to energie, která je spojená se všemi začátky, s porodem, rašením nových rostlin apod. Bez této surové energie by nic nového nevzniklo. Matky, které rodily přirozeným způsobem, vědí, o jakou sílu se zde jedná. Pokud tedy tuto energii využijete, zrodí se ve vašem životě něco nového. Tato energie vám tak pomůže rozjet velmi rychle všechny aktivity, které jste si na tento rok naplánovali. Takže na nic nečekejte, nic neodkládejte a jednoduše začněte. Silná a rychlá vlna Dřeva vás odnese o notný kus kupředu.

Jarní vítr je také  spojen s velmi silnou a agresivní energií elementu Dřeva. Proto je to vítr velmi průrazný a dokáže si prorazit cestu do všech skulinek. A protože je vítr nositelem nemocí, dokáže tak nemoc lehce proniknout téměř všude.  Je to právě díky působení této silné a pronikavé energie větru. Abyste předešli napadení nemocí, musíte se bránit pronikání větru. Proto byste neměli odhazovat šály a šátky, ani když vám den nabídne krásné a sluneční počasí. Lidé pak mají tendenci se rozepínat, odhalovat krk i bujná poprsí a kochat se teplem a sluncem. Ale síla větru pak využije své příležitosti a pomůže nemoci proniknout do vašeho těla. A krk je jednou z hlavních vstupních bran. Proto si krk i hruď stále chraňte. Tím zabráníte větru vstoupit do vašeho těla a dobře se tak ubráníte případným nemocem.

Všichni kdo mají v astrotypu dřevo, budou plní aktivity a nápadů, není třeba tlumit, snažte se vše využít pro sebe i pro ostatní. Předávejte energii kterou máte těm, kdo ji nemají.

Pokud ještě neznánte svůj potenciál, ozvěte se, rádá vás seznámím s vašemi silnými stránkami.