Telefon: 724 004 893 | E-mail: info@energiefengshui.cz |

 

Tento měsíc na nás začíná působit další kovová energie, tentokrát aktivní (jangová). Je to energie  psa. Když si představíte povahu a chování psa, tak se dobře zorientujete v tom co nás čeká. Když o tom víme nepřekvapí nás chování našeho okolí, můžeme tuto energii využít pro svůj prospěch a pro svou budoucnost.

Říjen je velmi důležitý měsíc. Je posledním měsícem, kdy se můžete dobře připravit na „přežití“ nejtěžšího období v roce – zimy. Určitě znáte přísloví: „Buď připraven, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě.“ A buďte si jisti, že se zima zeptá. Nejen, že se zeptá, ale podrobí vás i velmi těžké zkoušce. Pokud neobstojíte, přijdete o mnoho energie a síly. Oslabeni tak budete vstupovat do nového roku a o to horších výsledků pak v novém roce dosáhnete. Musíte tedy do zimního období vstoupit co nejsilnější. Právě proto měsíci říjnu vládne velmi specifický garant – Pes. Ten přebírá vládu po Kohoutovi, který vám měl pomoci vše řádně a včas dokončit. Vše dotáhnout do potřebných detailů, nic neponechávat náhodě a jasně se připravit na další období.

Hlavní úlohou Psa je, aby výsledky vašeho celoročního snažení ochránil. Jako hlavní nástroj k této obraně používá pravidla, řád a předem daný pořádek. Dbejte tedy na to, že vše, co v říjnu děláte, vede k posilování energie a k jejímu uchování. Není dobré v tomto období nijak hýřit a výsledky své celoroční práce jakkoliv plýtvat. Ujistěte se, že všeho máte dostatek a že vše je dostatečně zabezpečeno.

Umění říkat NE je v tomto období opravdu velmi důležité. Vše, co ve vašem životě nechcete nebo již nepotřebujete by mělo z vašeho života odejít. Týká se to jak vašich činností, věcí, majetku, tak také lidí kolem vás. Pokud se musíte zabývat něčím či někým, koho v životě nechcete nebo nepotřebujete, bude vás to velmi vyčerpávat. Pes má také velmi silnou potřebu a tou je loajalita. Proto všem svým blízkým dejte najevo, jak jsou pro vás důležití, a že se na vás mohou vždy spolehnout. Dejte jim důkaz své loajality. Pokud někdo poruší loajalitu vůči vám, můžete to v tomto období nést velmi těžce. Kov i Pes jsou hlavně o pravidlech a jejich dodržování. Proto se soustřeďte na to, že pravidla a zákony dodržujete. Každé porušení se vám právě v tomto období může velmi nevyplatit a sankce za porušení mohou být i velmi tvrdé.

Protože obecné energie klesají, je potřeba, abyste zvýšili energie v interiéru. Musíte dodat dostatek světla a tepla. Ujistěte se, že všechna vaše světla svítí dobře a jasně. Snažte se netrávit žádný čas v šeru či pološeru. Zvolte opravdu dobré žárovky s dobrým a jasným světlem. Roli světla rozhodně nepodceňujte – tma a šero snižují energie. K energii světla patří také teplo. Ujistěte se, že vaše topení a zdroje tepla jsou v pořádku. Ani úlohu tepla nijak nepodceňujte. V interiéru byste se měli cítit příjemně jen v lehkém oblečení. Jakmile budete mít potřebu si brát svetr, tlusté ponožky apod., pak je teplo v interiéru nedostatečné.

V případě že máte zájem se více dozvědět o energiích jak svých tak svého okolí, neváhejte se ozvat.