Telefon: 724 004 893 | E-mail: info@energiefengshui.cz |

Co je Feng – Shui?

Feng-shui /čti feng šuj/ (čínsky pchin-jinem fēngshuǐ, znaky zjednodušené 风水, tradiční 風水; česky „vítr a voda“) je tradiční čínské učení, které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase. Pokouší se nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi. Takovým prostorem může být například byt, dům, pracoviště, zahrada nebo město.
Feng-shui má dvě hlavní školy: školu formy a školu kompasu. Pracuje mimo jiné s polaritou jinu a jangu a s tzv. pěti elementy (voda, země, dřevo, oheň, kov) a snaží se mezi nimi nastolit harmonii prostřednictvím barev, tvarů, materiálů, vůní i zvuku. Jedním z pilířů této nauky je i čínská astrologie. Astrologie se převážně zabývá určením energií entity (člověka,zvířete,domu,…..) pomocí astrotypu.

Proč využívám více název Feng Ren Shui?

Pojem FENG SHUI se přiřadil k pojmům tak známým, že nikoho ani nenapadne jej překládat. Většina lidí západní civilizace, kteří se byť jen okrajově zajímají o teorie Východu vědí, že se pod tímto názvem skrývá povídání o prostoru. Povídání o prostoru tvoří pouhou jednu třetinu FENG REN SHUI, jednu třetinu by mělo tvořit povídání o čase a jedna třetina FENG REN SHUI by se měla zabývat člověkem. Více nejdete v blogu.

Astrotyp

Astrotyp

Nejprve co Astrotyp není a s čím si ho mnoho lidí plete. Astrotyp není váš horoskop. Neurčuje ani váš osud. Astrotyp vychází z kosmologického učení (v tomto případě čínského, ale to je v zásadě jedno, protože kosmologie stejně jako fyzika či matematika je jen jedna a je jedno, ve které zemi se používá). Astrotyp vychází z poznání vzájemného vlivu zemských a vesmírných energií na život na naší planetě. Vy víte, že k životu potřebujete jak energie Země, tak i vesmíru. Země vydává různé energie a vám dává i živiny ve formě potravin a vesmír dává energii Slunce, planet naší sluneční soustavy ale též vzdálenějších těles (např. Velkého vozu apod.). V každém okamžiku na vás tedy působí jak energie Země, tak i vesmíru. Energie Země i vesmíru jsou vždy daleko silnější, než energie vaše. Proto se člověk musí umět těmto energiím přizpůsobit. V létě se chráníte před horkým sluncem, v zimě před zimou atd. Díky přírodnímu zákonu rezonance, kdy silné energie „rozezvučí“ stejné energie kolem sebe, tak Zemské a vesmírné energie v člověku aktivují stejné energie. V okamžiku zrození, kdy člověk přichází na svět (tzv. moment prvního nádechu), působí na něj aktuální energie Země i vesmíru. „Rozezní“ tak stejné energie v novorozenci a ten se jim hned přizpůsobí a přijme je za své. Pokud se tedy člověk narodí v období, kdy vládne silná energie Ohně, pak i tento člověk má v sobě silnou energii Ohně, neboť ta byla při jeho zrození aktivována nejvíc. Vy také z našeho učení víte, že existuje několik časových cyklů, ve kterých různé energie působí.

Jsou to mimo jiné cykly roku, ročních sezon, měsíců, dnů a hodin. Každý rok, každou sezonu, každý měsíc, každý den i každou hodinu vládne určitá energie toho daného cyklu. A tak v roce narození může vládnout energie Ohně, v sezoně energie Země, v měsíci energie dřeva, ve dne energie vody a v hodině také energie Ohně. Tj. v každém daném okamžiku na vás působí několik energií několika právě probíhajících cyklů. Proto má Astrotyp šest řádků –energie roku (má dva řádky, protože mu vládnou energie dvě), sezony, měsíce, dne a hodiny. Takže Astrotyp zachycuje všechny energie, které vás „nastartovaly“ v momentě vašeho narození. Tyto energie jste přijali za své a vnímáte je velmi silně. Jste tak kombinací všech těchto energií. Stejně, jako dobré jídlo je kombinací všech jeho ingrediencí a teprve jejich „směs“ dává dohromady chuť a kvalitu jídla, tak i vy jste „směsí“ svých energií. A protože víte, jak které energie fungují, působí a co mají rády a co ne, můžete si velmi jednoduše přizpůsobit svůj život tak, aby byl pro vaše energie co nejpříznivější. Pokud víte, že Dřevo potřebuje k růstu hodně Vody, a vy zrovna máte v Astrotypu hodně dřeva, pak víte, že energie Vody je pro váš život velmi důležitá a neměli byste ji v životě vůbec opomíjet.

PES KOV +
KOHOUT KOV
DŘEVO
ZEMĚ 0
PES KOV +
PES KOV +

Naopak Dřevu nedělá dobře Kov a tak byste měli jeho vliv na váš život minimalizovat. A protože umíte všemu (materiálům, barvám, tvarům, lidem…..atd.) přiřadit danou energii (např. zelená barva vydává energii Dřeva, modrá Vody apod.), pak víte, jak si celý svůj život poskládat podle svého Astrotypu. Jste jako rostlinka, která ke svému růstu, květu a plodům potřebuje tu správnou oblast, správnou půdu, správné živiny, správné světlo a světovou stranu, správný čas sadby atd. Teprve tehdy bude zdravě růst, bude krásně kvést, vonět a přinese plné a šťavnaté plody. Stejně se chováte i vy a vše ostatní kolem vás. Bez znalosti Astrotypu vlastně nevíte, jak tu svoji „rostlinku“ pěstovat. Vycházíme z data narození a z hodiny narození.

Každý řádek nám ukazuje jaké máme energie, v jednotlivých oblastech osobnosti. Jakou životní cestu nám energie pomáhají tvořit. Astrotyp nám ukazuje typologii člověka a charkter osobnosti.

Ukázka vztahu dvou astrotypů:
OPICE KOV + ( + VODA KRYSA
VEPŘ VODA + VODA KRYSA
ZEMĚ ( + KOV
DŘEVO + = + DŘEVO
ZAJÍC DŘEVO + DŘEVO TYGR
KRYSA VODA + = + VODA KRYSA

Zde můžeme vyčíst jak na sebe energie vzájemně působí a co to znamená pro vztah dvou entit (osob,prostoru,dne,..). Díky tomuto porovnání pochopíme proč se cítíme nepříjemně nebo příjemně v blízkosti určité osoby nebo v prostoru, proč některá osoba na nás reaguje impulzivně…

Ba Gua

BA GUA

Prostor BA GUA představuje jinovou sféru, oblast, ve které prožíváme pozemskou pouť.
BA GUA v 9 sektorech odráží celý náš život, osud, veškeré naše potřeby, touhy.
BA GUA nám sděluje jaká energie v určitém místě působí a co podporuje. Pokud si ji překreslíme na půdorys jekéhokoliv prostoru, můžeme ji využít k harmonizaci. Zjistíme kde máme jednotlivé oblasti života v rámci prostoru a ty pak můžeme buď posilovat nebo oslabovat. Pomůže nám známých 5 elementů a jejich atributy (barva,tvar,směr,…..)